Legalidade

Créditos

Protección de datos:

ACSport cumpre coa normativa vixente en materia de protección de datos, en particular a Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo cal aproba o Regulamento de desenvolvemento da citada Lei Orgánica. ACSport pon a disposición dos clientes os medios de contacto necesarios para que poidan exercer os dereitos de acceso, rectificación e cancelación garantidos pola lexislación vixente.