Legezkotasuna

kredituak

Datuen babesa:

ACSport datuen babesari buruzko egungo araudia betetzen du, bereziki, abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretua, abenduaren 21ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa, hain zuzen ere. Aipatutako Lege Organikoaren Garapen Araudia onartzen du. ACSport bezeroei eskura jartzen dizkie beharrezkoak diren harremanetarako bideak indarrean dagoen legediaren arabera sartzeko, zuzentzeko eta baliogabetzeko eskubideak erabiltzeko.